Spoločnosť Onlinetaxi.sk s.r.o.

systémovo podporuje všetky štandardné taxislužby v konkurenčnom boji s „novodobým fenoménom alternatívnych taxislužieb“ cez aplikačný systém a taxi-trhovisko TAXIKEY.COM.

Telefonický kontakt a email:

+421 915 353 959, info@onlinetaxi.sk

 
____

Odporúčame pozrieť aj tieto webové stránky:

www.schwechat-taxi.sk

(Diaľková osobná limuzínová a mikrobusová doprava.)

www.waton.sk

(Zabezpečovanie opráv výtlkov na cestných komunikáciách špeciálnou infra technológiou.)