Podmienky používania

Tieto podmienky používania vysvetľujú princíp fungovania skriniek obsahu umiestnených na tejto webovej stránke.

Na tejto webovej stránke sa môžete stretnúť so skrinkami na obsah, ktoré sa môžu vyžadovať
aby ste sa prihlásili, prihlásili na odber, zadali svoje meno alebo vykonali ďalšie akcie na získanie prístupu k uzamknutému obsahu.

Pomocou vašej e-mailovej adresy

Ak zadáte svoj e-mail alebo sa prihlásite prostredníctvom sociálnych sietí, súhlasíte s tým, že vaša e-mailová adresa bude pridaná do zoznamu prihlásených na zasielanie cieľových správ, spravodajcov a špeciálnych ponúk.

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na konci všetkých e-mailov od nás.

Sociálne aplikácie a povolenia

Keď sa prihlasujete prostredníctvom sociálnych sietí, môže vás aplikácia Locker obsahu požiadať o povolenie na čítanie alebo vykonávanie niektorých akcií v sociálnej sieti.

Program Content Locker získava iba nasledujúce informácie (v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov tejto webovej stránky):

Meno osoby
Emailová adresa

Uzamknutie obsahu nikdy nezhromažďuje vo vašom mene žiadne ďalšie údaje a nikdy nezverejní nič v sociálnych sieťach bez vášho povolenia.

Po odomknutí obsahu program Content Locker odstráni všetky prístupové tokeny prijaté od vás a už ich nikdy znova nepoužije.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto Zmluvných podmienok nás môžete kontaktovať.